Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

snowlake
3105 b16b
Reposted bychudazupapajok8czterywiekipozniej12czerwcamydiscovery

June 27 2018

snowlake
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan

June 22 2018

snowlake
7909 35a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianezavisan nezavisan

June 20 2018

snowlake
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viala-lu la-lu

May 25 2018

snowlake

April 26 2018

snowlake

January 20 2018

snowlake
9852 3736 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan

January 08 2018

snowlake
9422 64ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianezavisan nezavisan

January 07 2018

snowlake
9008 dbe7 500
Reposted bywwojtlladymartinioxytocinkittyschool
snowlake
7787 6884
Reposted fromloveandsex loveandsex vianezavisan nezavisan

November 17 2017

snowlake
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka vianezavisan nezavisan

October 16 2017

snowlake

September 26 2017

2482 e8ce 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajanuschytrus januschytrus

September 24 2017

3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan

September 01 2017

August 31 2017

snowlake
5038 9575 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viajanuschytrus januschytrus

August 28 2017

6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viasucznik sucznik
snowlake
0333 ff2a 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viasucznik sucznik
snowlake
7752 c3ce 500
Reposted frommeem meem viasputniksweetheart sputniksweetheart

August 21 2017

snowlake
0970 56b1
Reposted bystellina43insanedreamernebthatkrainakredeksorainyhappinesskundelKaraluchowyBlokLazhwardSurvivedGirlbagatelaatramentovvawiksznieobecnoscapatycznanot-good-enoughszyderaFarbnebeladriannakblackdramatoffifeearrimanowacziyourheartbeatgregorczykmbadbloodlenifcacinnamongirlnotorious-rookieGabreiilapkz451not-good-enoughgive--me--loveSkydelaniammistakewalkthemoonniedonaprawieniacasanovaredsentymentalnamissadventurelekkaprzesadaazazelTopielicaTakingControlroyalityxxekhemmSkydelanlaparisiennesoundaddictedcojestshitsurilittledisappointmentslaparisienneSurvivedGirlnot-good-enoughpiehusnieobecnoscletha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl